SLUŽBY


Formy spolupráce

Pracujem s dospelými i s deťmi. Individuálne i skupinovo (rodič - dieťa, partneri...)

Dĺžka jedného sedenia je štandardne 120 min a počet sedení je individuálny vzhľadom na daný problém klienta. 

Môže ísť o krátkodobé sedenie (terapeutický rozhovor a hypnoterapia). 
dlhodobé sedenie, kedy klient prichádza so zámerom trvalej zmeny vo svojom osobnostnom/zdravotnom/partnerskom alebo pracovnom živote.

Pracujem osobne vo vlastných priestoroch alebo online prostredníctvom videohovorov.

Prvé sedenie

Prvé stretnutie je vždy poznávacie a informatívne. Zámerom stretnutia je nadviazať na terapeutický vzťah, vzájomné spoznanie a naladanie na seba. Úlohou terapeuta je definovať a citlivo roaznalyzovať problém/potrebu klienta a dohodnúť sa na postupoch spolupráce.


Ochrana súkromia

Ochrana osobných údajov a dodržiavanie etického kódexu je samozrejmosťou.

Etický kódex hypnoterapeuta:

https://www.komorahypnoterapie.sk/o-nas/