OBLASTI POMOCI pre dospelých i deti


Psychické problémy

(úzkostné/depresívne stavy, OCD, závislosti, fóbie...)

Vzťahové problémy

(problematické rodinné/partnerské/pracovné vzťahy, nespracované rozchody/rozvody..)

Emocionálne problémy 

(neschopnosť ovládať emócie/ vyjadriť emócie, záchvaty zlosti a iných negatívnych emócií, nadmerný stres/tréma/psychická záťaž...)

Osobnostné problémy

(negatívny sebaobraz, psychický diskomfort, nespokojnosť so životom, bezpredmetné strachy, konkrétne strachy, traumy, fóbie...)

Psychosomatické problémy

(kožné, gastroenterologické ochorenia, ženské/mužské problémy, častá nádcha/chrípka, alergie, astma...)

Podpora osobnostného rozvoja

(posilnenie osobnosti - sebaláska, sebapoznanie, sebavedomie...)

Podpora kariérneho rozvoja

(rozvoj potenciálu, poznanie copingových stratégií, práca na silných/slabých stránkach osobnosti...)

Podpora pozitívneho myslenia

(koncepcia pozitívnej psychológie - zmena postojov k životu, odblokovanie negatívnych vzorcov správania a myslenia, posilnenie žiadúcich návykov, odstránenie nežiadúcich návykov...)


Problémy s počatím, podpora vedomého tehotenstva/pôrodu/rodičovstva


Pre deti

(problematické správanie/vyjadrovanie/prežívanie emócií, nočné desy, nočné pomočovanie, stres, plačlivosť, úzkostlivosť...)

Hypnoterapia umožňuje:

 • Odhaliť príčiny psychických, zdravotných, sociálnych i vzťahových problémov, ktoré sa nám dejú v súčasnosti, no ich prítomnosť si nevieme racionálne vysvetliť.
 • Vybaviť si potlačené spomienky a uvoľniť tak nahromadené emócie v súvislosti s danou spomienkou.
 • Uvedomiť si všetky nežiadúce vzorce správania a následne ich "preprogramovať".
 • Prehodnotiť svoje minulé zážitky a zmeniť k nim postoj. Ide najmä o náročné životné situácie, ktoré človek zažil v dávnej minulosti (napr. trauma z detstva, rozvod rodičov), kedy nebol ešte natoľko emocionálne a osobnostne vyspelý, aby ich v istom vývinovom období dokázal prijať a pochopiť.
 • Pochopiť vznik nežiadúcich návykov (napr. fóbie, strachy, závislosti, nežiadúce spôsoby myslenia a správania atď.) a následne ich odstrániť.
 • Podporiť želané návyky (napr. zdravé stravovanie, pravidelný šport, relax, atď.).
 • Podporiť osobnostný rast (napr. zvýšenie sebavedomia, zlepšenie komunikačných zručností, skvalitniť medziľudské vzťahy, atď.)
 • Naučiť sa techniky autohypnózy.
 • Vedieť sa plnohodnotne uvoľniť.
 • Lepšie spoznať samého seba (posilniť v sebe silné stránky osobnosti a pracovať na slabých stránkach osobnosti).
 • Naučiť sa správne chápať svoje myslenie a konanie (čo pomôže uvedomiť a pochopiť svoj aktuálny psychický stav)