HYPNOTERAPIA


Hypnoterapia je psychoterapeutická metóda, ktorá v sebe zahŕňa techniky tradičných a moderných hypnoterapeutických i psychoterapeutických škôl humanistického zamerania.

Zaoberá sa  podvedomím jedinca v snahe odhaliť zdroj jeho problému. Klient sa počas terapie dostane do stavu hlbokého a príjemného uvoľnenia, no paradoxne je vnímavejší na sugestívne slová hypnoterapeuta. Počas tohto uvoľneného stavu vystupuje na rad podvedomie klienta, z ktorého sa postupne začínajú vyplavovať traumatické alebo nespracované alebo potlačené spomienky/emócie, ktoré bývajú príčinou psychického/fyzického stavu klienta. 

 Úlohou terapeuta je sprevádzať klienta počas celej terapie a pomôcť mu efektívne spracovať daný obsah, aby tak došlo k jeho úplnému prijatiu.

Hypnoterapia prihliada na individualitu klienta.

Podľa potreby využívam rôzne psychodiagnostické testy. Pred prvou hypnoterapiou je klientovi ponúknutý Test na zistenie miery hypnability a sugestabilityTest dopomáha vybrať čo najvhodnejší druh hypnoterapie.

 

Pravdy o hypnoterapii:

 • Ide o úplne prirodzený stav podobný bdelému snívaniu, ktorý človek zažíva dennodenne.
 • Hypnoterapia (ak je vedená skúseným a kvalifikovaným hypnoterapeutom) nemôže klientovi nijakým spôsobom ublížiť či uškodiť.
 • Do hypnoterapie vstupuje klient vedome a dobrovoľne, nemožno ho prinútiť proti jeho vôli.
 • Klient je počas terapie v príjemnom polospánku.
 • Klient si celý priebeh terapie pamätá. V minimálnych prípadoch klient zaspí a to z dôvodu maximálneho uvoľnenia. Pokiaľ sa tak stane, je to v poriadku a klient sa preberie plne oddýchnutý. Odporúčam však, aby klient nechodil na terapiu, keď je fyzicky vyčerpaný a radšej si ju preložil na iný termín.
 • Klienta nemožno počas hypnoterapie prinútiť robiť činnosti, ktoré nechce alebo vsugerovať mu slová, s ktorými nie je stotožnený.
 • Klient nestráca kontrolu nad svojimi schopnosťami ani nad sebou samým, nie je zbavený slobodnej vôle a terapiu môže kedykoľvek prerušiť.
 • Hlavným dôkazom toho, že bol klient podrobený hypnotickému stavu je tzv. časová amnézia (t.j. hypnoterapia trvá cca 40 minút, klient má pocit, že ubehlo výrazne kratší čas).
 • Z hypnoterapie sa preberie každý.
 • Všetci ľudia sú zhypnotizovateľní, líšia sa len rozdielnym stupňom hypnability a sugestability.
 • Hypnoterapia je účinná pre deti od 3 rokov. Rozum dieťaťa ešte nepotláča jeho skutočné emócie. Sú prirodzené, spontánne, samé sebou, nemajú v sebe kritika.
 • Hypnoterapia má veľký význam a pozitívny účinok aj u zdravých, šťastných, spokojných ľudí (napr. pre osobnostný/kariérny rozvoj).

Hypnoterapia umožňuje:

 • Odhaliť príčiny psychických, zdravotných, sociálnych i vzťahových problémov, ktoré sa nám dejú v súčasnosti, no ich prítomnosť si nevieme racionálne vysvetliť.
 • Vybaviť si potlačené spomienky a uvoľniť tak nahromadené emócie v súvislosti s danou spomienkou.
 • Uvedomiť si všetky nežiadúce vzorce správania a následne ich "preprogramovať".
 • Prehodnotiť svoje minulé zážitky a zmeniť k nim postoj. Ide najmä o náročné životné situácie, ktoré človek zažil v dávnej minulosti (napr. trauma z detstva, rozvod rodičov), kedy nebol ešte natoľko emocionálne a osobnostne vyspelý, aby ich v istom vývinovom období dokázal prijať a pochopiť.
 • Pochopiť vznik nežiadúcich návykov (napr. fóbie, strachy, závislosti, nežiadúce spôsoby myslenia a správania atď.) a následne ich odstrániť.
 • Podporiť želané návyky (napr. zdravé stravovanie, pravidelný šport, relax, atď.).
 • Podporiť osobnostný rast (napr. zvýšenie sebavedomia, zlepšenie komunikačných zručností, skvalitniť medziľudské vzťahy, atď.)
 • Naučiť sa techniky autohypnózy.
 • Vedieť sa plnohodnotne uvoľniť.
 • Lepšie spoznať samého seba (posilniť v sebe silné stránky osobnosti a pracovať na slabých stránkach osobnosti).
 • Naučiť sa správne chápať svoje myslenie a konanie (čo pomôže uvedomiť a pochopiť svoj aktuálny psychický stav)

Pre koho nie je hypnoterapia vhodná?

Hypnoterapia je bezpečná psychoterapuetická metóda, no nie je vhodná pre ľudí trpiacich schizofréniou, paranojou, endogénnou psychózou a senilnou demenciou. Tieto problémy by mali byť zverené do rúk psychoterapeutov/psychiatrov. Problémovou skupinou sú taktiež ľudia so zvýšenou hyperaktivitou či zníženou schopnosťou koncentrácie. Pre týchto ľudí nie je hypnoterapia nebezpečná, no menej účinná. V tomto prípade sa terapia dá nahradiť psychologickým poradenstvom.