O MNE


Psychologickú pomoc ľuďom vnímam ako svoje životné poslanie. Počas života som často stretávala psychicky zranených ľudí a ja som mala potrebu byť ich oporou. Výber školy bol preto jednoznačný, vyštudovala som psychológiu a absolvovala prax na psychologických a psychiatrických oddeleniach. Do sveta hypnózy som sa ponorila v 17. rokoch, kedy som mala zdravotné problémy. Dnes som za túto životnú etapu vďačná. Hypnoterapiou som sa vyliečila zo zdravotných ťažkostí a predišla tak plánovanej operácií. Zas a znova sa mi potvrdilo, ako sú telo, duša a myseľ prepojené.

V mojej práci s klientom využívam vedomosti a zručnosti získané zo psychologickej a hypnoterapeutickej praxe. Verím, že každý človek má v sebe jedinečný zdroj poznania a uvedomenia si príčiny svojho psychického/fyzického stavu. Terapeut je len sprievodcom klienta na ceste k vyzdraveniu a to na vedomej i podvedomej úrovni.

Vzdelanie a kvalifikácia


Absolvované výcviky a kurzy:

 • Bakalárske štúdium, odbor psychológia, Paneurópska vysoká škola, Bratislava
 • Magisterské štúdium, odbor psychológia, Paneurópska vysoká škola, Bratislava
 • Dvojročný akreditovaný výcvik celostnej hypnoterapie (Mgr. Andrea Bellayová, Akadémia celostnej hypnoterapie na Slovensku)
 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu hypnózy (Mgr. Andrea Bellayová, Akadémia celostnej hypnoterapie na Slovensku )
 • Sociálno-psychologický výcvik I. a II. ( PhDr. Zlatica Bartíková)
 • Sociálno-psychologický výcvik (PhDr. Dušan Fabián, PhD.)
 • Psychologické programy v organizácii - koučing (Mgr. Janso)
 • Kurz hypnopôrodu Slovakia (kurz predpôrodnej prípravy, Ing. Barbora Pribylincová)
 • Silva mind control I., II. (Katarína Lukacsová)
 • Osvedčenie o absolvovaní intenzívneho kurzu práce s terapeutickými kartami (Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.)
 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu Lüscherov test farieb (Mgr. Zdeněk Altman)
 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu Test apercepcie ruky (Mgr. Zdeněk Altman)

Som supervízorkou komory celostnej hypnoterapie na Slovensku